Vezér Mihály polgármesterjelölt és az ÉSZKE programja

2014-09-09

Gazdasági program
 • További új munkahelyek létrehozása az ipari park teljes kiépítésével, újabb vállalkozások betelepítésével, előnyben részesítve azokat, akik százhalombattai munkaerőt alkalmaznak,
 • az önkormányzat bevételeinek növelése új források feltárásával, az ésszerű takarékosság további erősítése,
 • a százhalombattai vállalkozások segítése pénzügyi támogatással, valamint munkához jutással,
 • a Piac teret meg kell újítani az üzlettulajdonosok véleményének figyelembevételével,
 • a téglagyári völgy hasznosítása pályázati pénzek bevonásával, a környezetvédők és az óvárosban élők véleményének figyelembevételével,
 • az idegenforgalom, turizmus ágazatában meglévő kiváló lehetőségeinket még jobban szükséges kiaknázni,
 • a volt kenyérgyár és ruhaipari szövetkezet helyén fennálló romhalmazt meg kell szüntetni, rendezett városi területté kell tenni,
 • az óvárosi kereskedelmi és postai ellátást meg kell szervezni, annak érdekében, hogy a város településrészeinek ellátása egyenlően biztosított legyen. 
Szociálpolitikai program
 • A nyugdíjasok, munkanélküliek, alacsony jövedelműek, betegek, megélhetési gondjainak enyhítése, kiemelt törődés az időskorúakkal,
 • a fiatalok lakáshoz jutását továbbra is kiemelt célnak kell tekinteni,
 • az egészségügyi ellátásunk további fejlesztése, az ingyenes védőoltások és lakossági szűrőprogramok kiterjesztése, fő cél továbbra is a betegség megelőzés, az egészséges életmódra nevelésminden korosztály számára, a helyi szakrendelő kimagasló teljesítményéhez, minden szükséges támogatást biztosítani kell, köszönet az orvosainknak és az egészségügyben dolgozóknak áldozatos és eredményes munkájukért.
Közbiztonsági program
A közrend, közbiztonság további kiemelt támogatása, a rendőrség, a polgárőrség munkájának segítése révén, a térfelügyeleti kamerarendszer tovább fejlesztésével.
 
Városüzemeltetési program
 • Az önkormányzat hatáskörébe tartozó közüzemi díjakat be kell fagyasztani a szolgáltatások színvonalának emelése mellett,
 • a SZÁKOM Kft. pozícióját erősíteni, az ott dolgozókat még jobban meg kell becsülni,
 • a társas- és családi házak energiatakarékosságot célzó korszerűsítéseit pénzügyi támogatásban kell részesíteni a továbbiakban is,
 • további előrelépést kell tenni a megújuló energiák felhasználása irányában, az egyéni megoldásokat anyagilag támogatni szükséges, a közösségi; önkormányzati felhasználás arányát tovább kell növelni,
 • a környezetvédelem további kiemelt kezelése elengedhetetlen, tovább kell csökkenteni a környezeti terhelést,
 • s köztereink tisztaságára a jövőben is kiemelt figyelmet kell fordítani, meg kell őrizni városunk tisztaságát,
 • a városi busz- és vasútállomást korszerűsíteni kell az utas kiszolgáló és ellátó létesítményekkel együtt, az ott található gépkocsi parkolók és kerékpártárolók számát pedig növelni szükséges,
 • a városfejlesztésben a Duna-part, a Csónakázó-tó kiemelt figyelmet kell kapjon,
 • következetes városfejlesztést és értékalapú közellátást kell biztosítani a városi bevételi források növelése mellett, a reális bevételi források növelése mellett, a reális többségi kiszolgálására kell törekedni a hosszútávon fenntartható fejlődés szempontjai szerint.
Oktatási; ifjúsági program
 • Az oktatás-nevelés, sport, kulturális, művészeti életünk; közigazgatásunk kiváló értékeit megőrizni és megbecsülni kell, a minden területen elkötelezett és kiválóan felkészült munkatársaink anyagi és erkölcsi megbecsülését lényegesen javítani szükséges, büszke vagyok közalkalmazott és köztisztviselő kollégáimra, művészeinkre,
 • a városi közösségépítő rendezvényeket meg kell tartani pl. Summerfest, Battai Napok, Ifjúsági Napok, Advent Százhalombattán stb.
Sport program
A városi sportcsarnok, strand és az Arany Iskola tantermi fejlesztését a következő önkormányzati ciklusban meg kell oldani, mindeközben tekintettel kell lenni a fiatal százhalombattai képzőművészek és zenészek elhelyezési igényeire is, a fejlesztési önerős forrásainkat pályázati pénzek bevonásával kell kiegészíteni.

Vissza


Az oldal 2014-ben készült az ÉRTÜNK SZÁZHALOMBATTAI KÖZÉLETI EGYESÜLET MEGBÍZÁSÁBÓL.
Főszerkesztő: Győri István Levelezési cím: 2440 Százhalombatta Orgona utca 1.