Százhalombatta az otthonom, immár 35 éve. Közgazdasági diplomákkal rendelkezem. Feleségem szintén közgazdász. Három felnőtt édesapja, két kisgyermek nagypapája vagyok. Két fiam orvos, leányom közgazdász.

Százhalombatta polgármestereként 25 évet töltöttem el. Szerencsés vagyok, mert a munkám egyben a hobbim is! Ez a negyedszázad döntően tele volt szép élményekkel, alkotási örömökkel, sikerekkel. Természetesen kudarcok is értek. Ezekből tanultam mindig a legtöbbet. Sok durva bántás is jutott osztályrészemül, melyek sajnos nem egyszer családomat is érintették. Ezek mindig megerősítettek hitemben, Százhalombattáért való elkötelezettségemben! Úgy érzem töretlen hittel, a százhalombattaiak iránti bizalommal, a sok felgyülemlett tapasztalatomat sikeresen tudom továbbra is hasznosítani szeretett városom szolgálatában. 18 éve pártfüggetlen vagyok. Én kizárólag Önöknek, Százhalombatta lakóinak akarok megfelelni. Munkám során számos állami elismerést kaptam: Köztársasági Arany Érdemkeresztet, minisztériumi kitüntetéseket, stb. Mindezeket természetesen nagy becsben tartom, de számomra a legnagyobb elismerés mégis Százhalombatta lakóinak belém vetett hite és bizalma volt, melynek eredményeként 6 alkalommal választottak polgármesternek.

Ismét számítok Önre, hogy Ön is számíthasson rám!

Programom:
• A zöldterületek és parkok fejlesztése, további fa- és növényzet telepítés,
• virágosztás.
• A száguldozók megfékezése, közlekedésbiztonság növelése.
• Akadálymentesítés folytatása.
• Utak, járdák felújítása.
• Csapadékvíz-elvezetés teljes körűvé tétele, a felszín alatti vizek által okozott kártételek elleni intézkedések folytatása.
• Köztisztaság eredményeinek megőrzése, környezetvédelem erősítése.
• Családi házak energiatakarékosságát célzó intézkedések folytatása.
• Megújuló energiák használatára ösztönző támogatások bevezetése.
• A volt kenyérgyári terület kereskedelmi célú hasznosítása.
• Vasútállomás épületével szemben park és P+R parkolók kialakítása.
• A vasúti felüljáró környékén kereskedelmi-szolgáltatási övezet kialakítása, magántőke bevonásával.
• Ipari Park bővítése, munkahelyteremtés.
• Idősek, rászorultak kiemelt támogatása, az egészségügy fejlesztésének folytatása.
• Kerékpárutak javítása, új szakaszok kiépítése.

Százhalombatta és az Újtelep - Urbárium mindenekelőtt!
 

Vezér Mihály és az ÉSZKE önkormányzati programja:
• Szakértelemmel, pártoskodás nélkül SZÁZHALOMBATTÁÉRT!

• Bevételek további növelése és ésszerű takarékosság erősítése.
• Nyugdíjasok és rászorultak kiemelt támogatása.
• Aktív ifjúságpolitika, a fiatalok lakáshoz segítése, családok Százhalombattán tartása.
• A fiatalok beintegrálása az önkormányzati munkába.
• Családi házak energiatakarékossági támogatása.
• A csapadékvíz-elvezetés teljes körű megoldása.
• Az Ipari Park déli területének kiépítése új munkahelyek és vállalkozások bővítése céljából.
• Buszvárók korszerűsítése, "okos" funkciókkal való ellátása, digitális hozzáféréssel.
• Környezetterhelés csökkentése, a megújuló energiák támogatása cégek és magánszemélyek viszonylatában is.
• Faültetés, "fásítási" szakmai program alapján.
• Köztereink tisztaságának, rendezettségének megőrzése, a közlekedésbiztonság növelése.
• Parkolási problémák jelentős csökkentése, lehetőség szerinti megoldása.
• Oktatás-nevelés, sport, kulturális, művészeti életünk, közigazgatásunk kiváló értékeinek megőrzése, a dolgozóink anyagi, erkölcsi megbecsülésének növelése.
• Kormánytámogatással új városi sportcsarnok és új tornaterem építése az Arany és Eötvös iskola számára.
• Egészségügyi ellátások továbbfejlesztése, ingyenes védőoltások és szűrések fenntartása.
• Kerékpárutak és az úthálózat fejlesztése, bővítése, a meglévők javítása.
• Közrend, közbiztonság további kiemelt támogatása.
• Szent István Templom mellett: Fény tér - elsősorban fiatalok számára - okospaddal, fizikai és virtuális találkozóhely.
• BKK mögötti téren: Energia Porond, amely gördeszka, mountainbike, roller és egyéb extrém sporteszközökkel biztonságosan használható.
• Nyúldomb alatti területre mini Magyarország park, amely oktatásra és idegenforgalomra is alkalmas a szánkózási lehetőség megtartása mellett.
• Víztorony - Színfáklya: a víztorony felső része térbeli monitorrá fejleszthető, amely képeket, híreket, üzeneteket jeleníthet meg.
• A volt kenyérgyár területének kereskedelmi célú fejlesztése.
• A vasútállomással szemben park és parkolók létesítése.
• 50 db önkormányzati lakás építése.
• Benta-patak, erőműi csatornák - gyalogos híd kiépítése, Óváros - Dunafüred összekötése.

Minden elképzelésemet csak a százhalombattai lakosság széles körének támogatása mellett szeretném megvalósítani, a hosszú távú fenntartható fejlődés jegyében.

SZÁZHALOMBATTA MINDENEKELŐTT!

Vissza


Az oldal 2014-ben készült az ÉRTÜNK SZÁZHALOMBATTAI KÖZÉLETI EGYESÜLET MEGBÍZÁSÁBÓL.
Főszerkesztő: Győri István Levelezési cím: 2440 Százhalombatta Orgona utca 1.